Kościół na Karczówce

karczowka

karczowka
Kościół pw. Świętego Karola Boromeusza na Karczówce

w Kielcach

karczowka 300